Om Trångsviksbolaget

Trångsviksbolaget AB är ett tillväxtbolag som bildades 2000. Det ägs av företag och privatpersoner.

Bolagets huvudsyssla är näringslivsutveckling, ett ord som i Trångsviken har betydligt bredare definition än annars. I det ryms precis allt som kan förbättra villkoren för företagen, på kort eller lång sikt. Bland satsningarna kan nämnas bredband, företagshus, riskkapital, utbildning, värderingar, livsmiljö och boende.

Styrelse
Per Åsling, styrelseordförande
Christina Mattsson, ledamot
Lennart Mörtsell, ledamot
Lars G Olsson, ledamot
David Ekholm, ledamot
Richard Uski, ledamot
Jennie Nilsson, ledamot