Trångsviksbolaget på offensiven!

Vid Trångsviksbolagets strategimöte 2 november togs en rad beslut i syfte att vässa bolaget och skapa möjligheter till nya satsningar.

1. En ny affärsidé har formulerats: Bolaget ska, på kommersiella villkor, bidra till en positiv utveckling av näringslivet i regionen och (därmed) skapa möjligheter och mervärde för boende och verksamma i Trångsviken. Det kan ske genom kapitalutveckling, rådgivning, stöd- och projektverksamhet.

2. Trångsviksbolaget har på begäran av lokala företag byggt och förvaltat fastigheter. Vid strategimötet beslöt styrelsen att arbeta för att sälja företagets fastigheter för att minska balansräkningen och åtaganden. Vi gör detta för att kunna möta de behov och önskemål som framkommit i samtal med lokalsamhället och företag. Styrelsen är öppen för att sälja till hyresgäster eller andra intresserade.

3. Styrelsen noterar att starten av “Tillväxtkassan i Trångsviken” för två år sedan väckt stor uppmärksamhet och nyfikenhet som en konkret finansieringsmodell för nya och växande småföretag. Trångsviksbolaget skapade därmed en unik finansiell lösning. Styrelsen har beslutat erbjuda konceptet till andra orter och företagsgrupperingar som vill starta tillväxtkassor. Intresset är stort från många håll.

Läs mer hos ÖP respektive LT om besluten.