Välkomna till årsstämma!

Alla intresserade välkomnas till Trångsviksbolagets årsmöte onsdag den 22 maj kl 19:30  i Trångsvikens Bygdegård.

Stämman inleds med att Roger Nöjd, Andritz Hydro, informerar om företagets utveckling och varför man hyr lokaler i Trångsviken av Trångsviksbolaget.

Därefter hålls extra bolagsstämma sk kontrollstämma samt ordinarie bolagsstämma. Personlig kallelse med information om årsmöteshandlingarna har gått ut till aktieägare.

Det händer mycket positivt i Trångsviksbolaget

• Trångsviksbolaget har tecknat ett större hyresavtal med Andritz Hydro i Vaplan vilket innebär att alla industriytor är uthyrda. Andritz Hydro har redan tagit 1100 kvadratmeter i anspråk.
• Projektet Framtidsbyn Trångsviken med syfte att öka invånarantalet i bygden utvecklas bra. Byggbara tomter har plockats fram. Samtal förs med intresserade inflyttare. En Byggdag för inflyttare där husleverantörer, finansiärer och Krokoms kommun medverkar, hålls lördag 25 maj. Projektledare Roland Söderberg arbetar med att öka bygdens attraktionskraft. Bland annat har röjning utförts och gamla vägar ska åtgärdas för att öka tillgängligheten.

• Tillväxtkassan i Trångsviken, som Trångsviksbolaget tog initiativ till 2010, har utvecklats bra. Nu finns ett stort intresse från andra bygder att använda vårt upplägg som modell. Vi har fått uppdrag att hjälpa till att starta motsvarande kassor.

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

PS! Vi påminner även om charkens korvfest på bygdegården samt Byggdagen för inflyttare lördag 25 maj.