.. och det mesta rullar på

Trångsviksbolaget har under året hjälpt till att rekrytera en handlare och hållit butikslokalen för fortsatt lanthandelsverksamhet. Det är med glädje och stor tillfredsställelse vi nu kan berätta att Maria Larsson med familj startar livsmedelsbutik i Trångsviken.

Under året har vi även varit hyresvärd för ett 20-tal nyanlända i Sjökontoret, och Trångsvikens Bygdegårdsförening har varit matvärd. Samarbetet har fungerat väldigt bra.

Vi har haft kontakter med regionen, Trafikverket och andra myndigheter för att få till ett tågstopp i Trångsviken

Under sista halvåret har några av Trångsviksbolagets hyresfastigheter varit vakanta. Insatser har gjorts för ökad uthyrning och det finns intressenter för lokalerna. Styrelsen har även bjudit ut fastigheter till försäljning men det har inte resulterat i några affärer.

Trångsviksbolaget har fortsatt en roll som kontaktförmedlare och rådgivare för nya och växande företag.

Företagstävlingen AB Jämtland har knoppat av sig i flera andra län med motsvarande upplägg, vilket bidragit till att vår idé nu resulterar i nyföretagande i andra län, företrädesvis i norra Sverige.