Om Trångsviksbolaget

Trångsviksbolaget har under 2019 investerat i butiksfastigheten, i ny värmepump samt värmeåtervinning från kyl i butiken, och fått stöd till det via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Handlarn i Trångsviken hittar du via facebook https://www.facebook.com/handlarntrangsviken/ och hemsida https://www.handlarn.se/butiker–oppettider/trangsviken

Trångsviksbolaget AB är ett tillväxtbolag som bildades 2000. Det ägs av företag och privatpersoner.

Bolagets huvudsyssla är näringslivsutveckling, ett ord som i Trångsviken har betydligt bredare definition än annars. I det ryms precis allt som kan förbättra villkoren för företagen, på kort eller lång sikt. Bland satsningarna kan nämnas bredband, företagshus, riskkapital, utbildning, värderingar, livsmiljö och boende.

Styrelse
Per Åsling, styrelseordförande
Christina Mattsson, ledamot
Lennart Mörtsell, ledamot
Lars G Olsson, ledamot
David Ekholm, ledamot
Richard Uski, ledamot
Jennie Nilsson, ledamot