Seminarie med bland annat Jens Spendrup, 26 maj

Den 26 maj genomfördes ett spännande seminarie på temat gränslöst företagande där bland annat Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup och Helen Olausson, VD Ekonord, Maj-Britt Ringvall, verksamhetsledare Nyföretagarcentrum, Gunnar Fröberg, Arvesund Living Ulrika Andreasson, Ullis & Rudolf

2014-05-26 15.52.29 2014-05-26 18.08.23